Meny Stäng
Sök

Metodstöd för sjukskrivning


En sjukskrivning används vid sjukdom/skada när det finns ett medicinskt behov. Den är jämförbar med annan medicinsk behandling och ska övervägas på liknande sätt. En sjukskrivning kan både ”över- och underdoseras” och ibland vara kontraindicerad. Sjukskrivningen ska hjälpa en person att återvinna och behålla bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för att återgå eller stanna kvar i arbete. En passiv och planlös sjukskrivning riskerar att leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

Visa detaljer
Visa