Hälso- och sjukvårdens

Kunskapsstödi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Att forska

Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Region Jönköpings län är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård. Futurum - akademin för hälsa och vård, har i uppdrag att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning.

Visa detaljer
Visa
Fäll ut alla Fäll ihop alla

Forskningsstöd

Klinisk prövning

Medicinska fackbibliotek

Regionens bibliotek

På regionens bibliotek kan du söka information om aktuell forskning, hälsa och sjukdomar, låna böcker och andra media. Biblioteken erbjuder ett stort urval medicinska tidskrifter i både tryckt och elektronisk form.

Medicinska fackbibliotek

De medicinska fackbiblioteken spelar en viktig roll för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom Regionen Jönköpings län. Här kan du få handledning vid datasökning och hjälp med att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Läs mer på regionens intranät

På Region Jönköpings läns intranät kan du läsa mer om vad biblioteken kan erbjuda och få tillgång till facktidskrifter/ e-böcker och databaser.
Bibliotek (regionens intranät, begränsad läsbehörighet)