Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Myokardscintigrafi


Bakgrund

Tc-99m tetrofosmin är en fettlöslig förening som snabbt försvinner från blodet efter intravenös injektion.

Upptag i hjärtmuskelceller (mitokondrier) sker snabbt.

Fördelningen regionalt i hjärtmuskeln är proportionell mot blodflödet.

Injektion vid maximal ansträngning alt. maximal kärldilatation

Injektion i vila, 2 - 4 dagar senare.

Indikationer

 • Misstanke om ischemisk hjärtsjukdom där konventionellt arbetsprov är normalt eller inkonklusivt.
 • Värdering av funktionell betydelse av kända coronarstenoser.
 • Preoperativ kardiell bedömning inför annan stor kirurgi.
 • Bedömning av myokardviabilitet.

Farmakologisk belastning (adenosin, regadenoson) vid

 • Vänstersidigt skänkelblock
 • Pacemaker
 • Arbetsprov ej möjligt (tekniska problem att cykla).
 • Icke kardiell begränsning (ex. claudicatio)
 • Låg maximal hjärtfrekvens.

Kontraindikationer

Nyligen genomgången hjärtinfarkt. Instabil angina.

Vid provokation med adenosin gäller även

 • AV-block II eller III
 • Sick sinus syndrom
 • Obstruktiv lungsjukdom
 • Astma bronkiale
 • Förhöjt intrakraniellt tryck
 • Patienter som behandlas med dipyridamol
  (Persantin, Persantin Depot, Asasantin Retard)
 • Patienter som behandlas med teofyllin (Theo-Dur)

Vid provokation med regadenoson gäller även

 • AV-block II eller III
 • Sick sinus syndrom
 • Dekompenserad hjärtsvikt
 • Okontrollerad astma
 • Patienter som behandlas med dipyridamol
  (Persantin, Persantin Depot, Asasantin Retard)
 • Patienter som behandlas med teofyllin (Theo-Dur)

Remissen ska innehålla

 • Indikation för undersökning
 • Aktuella symptom
 • Resultat av tidigare arbetsprov
 • Maximal hjärtfrekvens vid arbetsprov
 • Skänkelblock?
 • Obstruktiv lungsjukdom?
 • Aktuell medicinering
 • Ekokardiografi?
 • Angiografi?

Förberedelser

 • Patienten får inte dricka kaffe, te, coca-cola eller annan koffeinhaltig dryck och inte heller äta choklad eller banan 24 timmar innan den första undersökningen.
 • Undersökningsdagens morgon får patienten äta en lätt frukost. Mediciner tas som vanligt, dock ej medicin innehållande koffein.
 • Patienten får inte röka, snusa eller tugga tuggummi 2 timmar innan undersökningarna.
 • Om patienten behandlas med någon astmamedicin eller med någon av medicinerna Persantin, Persantid Depot, Asasantin Retard, Diprasorin, Dipyridamol eller Theo-Dur vill vi att Du tar kontakt med Klinisk fysiologi på telefon 010-242 34 20.

Undersökningstid

Arbetsprov

Undersökningen är uppdelad på två tillfällen. Dag 1 belastas hjärtat med ansträngning på testcykel. 2 - 4 dagar senare görs undersökning i vila (tid meddelas efter första undersökningen).

Tidsåtgång dag 1 - cirka 2 timmar.

Tidsåtgång dag 2 - cirka 1,5 timme.

Viktigt att patienten kan komma vid båda undersökningstillfällena.

Farmakologisk provokation (adenosin, regadenoson)

Undersökningen är uppdelad på två tillfällen. Dag 1 belastas hjärtat med ett läkemedel. 2 - 4 dagar senare görs undersökning utan läkemedel (tid meddelas efter första undersökningen).

Tidsåtgång dag 1 - cirka 2,5 timmar.

Tidsåtgång dag 2 - cirka 1,5 timme.

Viktigt att patienten kan komma vid båda undersökningstillfällena.

Utförande

Cykelarbete

Vid nära maximal belastning ges i.v. Tc-99m-tetrofosmin (Myoview). Registrering med gammakamera påbörjas 15 min senare. Vid eventuell upptagsreduktion utförs viloregistrering 2 - 4 dygn senare.

Adenosin

Adenosin(140 mikrog/kg kroppsvikt/min) infunderas under totalt 5 min. Tc-99m-tetrofosmin (Myoview) ges efter 3 min. Registrering med gammakamera påbörjas 60 min senare. Vid eventuell upptagsreduktion utförs viloregistrering 2 - 4 dygn senare.

Regadenoson

Regadenoson (400 mikrogram) infunderas långsamt under 15 sekunder. Därefter koksalt, Tc-99m-tetrofosmin (Myoview) samt koksalt. Total infusionstid = 1 minut. Registrering med gammakamera påbörjas 60 min senare. Vid eventuell upptagsreduktion utförs viloregistrering 2 - 4 dygn senare.

Registreringstid under kamera cirka 20 min. Patienten ska under registreringstiden (20 min) ligga alldeles stilla med armarna vilande ovanför huvudet.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Thomas Elvesjö

Gäller från

2018-11-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Thomas Elvesjö

DokumentID

84945

Källa

Evolution