Meny Stäng
Sök

Elektriska rullstolar - regler för förskrivning


elrulsstol

För vem?

Elektrisk inomhusrullstol:
För personer med funktionsnedsättning som medför mycket stora svårigheter eller inte alls kan förflytta sig självständigt och där det inte kan lösas med manuell rullstol eller annat hjälpmedel.

För personer med funktionsnedsättning som medför att de inte kan utföra hushållsarbete självständigt.

Elektrisk rullstol utomhus:
För personer med funktionsnedsättning som medför mycket stora svårigheter att förflytta sig utomhus med manuell rullstol eller gånghjälpmedel och som inte självständigt kan klara normala dagliga utomhusaktiviteter såsom inköp och kortare promenader.

Mål med hjälpmedlet

  • Att göra det möjligt att förflytta sig själv.
  • Att utföra aktiviteter i hushållet självständigt.

Förskrivare

Arbetsterapeut. Vid förstagångsförskrivning krävs alltid samråd och medicinsk bedömning av läkare. Läkare ska göra en medicinsk bedömning av funktioner som påverkar personens förmåga att framföra rullstolen till exempel syn, hörsel, perception med mera. Utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent eller av förskrivare med särskild behörighet.

 

Om personens behov eller förutsättningar förändras eller den elektriska rullstolen behöver bytas ut ska en ny bedömning göras. I vissa fall behövs även en förnyad läkarbedömning. Förskrivande arbetsterapeut avgör tillsammans med hjälpmedelskonsulent om en sådan behövs.

Eget ansvar

Personen ansvarar för normalt underhåll för att undvika förslitning. Elrullstolen ska laddas regelbundet och förvaras i enlighet med de anvisningar som ges i samband med förskrivning.

 

Personen får själv bekosta korg, ryggsäck och liknande. Dessa tillbehör kan tillhandahållas genom Hjälpmedelscentralen om personen önskar.

 

Personen ansvarar för och bekostar fastsättningsanordning och ev ramp för att ta med rullstolen i bil. För fastsättning av elrullstol på förarplats kan bidrag till bilanpassning sökas.

Antal

I första hand ska endast en elektrisk rullstol förskrivas. Lämplig stol som kan användas både ute och inne ska alltid eftersträvas. Det ska finnas tungt vägande skäl om olika stolar ska förskrivas för inne- och uteanvändning.

Om personens behov förändras ska en ny helhetsbedömning göras.

För barn och unga upp till 20 års ålder gäller särskilda regler.

 

Tänk på

Alternativ till elektrisk rullstol kan i vissa fall vara elektriskt manövrerade drivhjul som monteras på den manuella rullstolen. Ta alltid kontakt med hjälpmedelskonsulent för dialog.

Kriterier vid förskrivning

En elektrisk rullstol för utomhusbruk kan förskrivas om personen med hjälp av denna självständigt klara att uträtta normala dagliga aktiviteter som inköp och kortare promenader. Aktiviteterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka. Personen ska klara att framföra och hantera rullstolen utan fara för sig själv eller annan.

Uppföljning

Uppföljning ska ske regelbundet, 1-2 gånger per år. Personens behov, förmåga att framföra rullstolen och hur frekvent användningen är ska följas upp samt att målet med förskrivningen uppnåtts. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog föras med hjälpmedelskonsulent.

ISO koder

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell styrning.

12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84860

Källa

Evolution