Meny Stäng
Sök

Ultraljud finnålspunktion


Kontraindikationer

Om blödningsparametrar avviker från gränsvärden ska åtgärder vidtas.

Förberedelser

Ytliga lokalisationer (hals, mjukdelar)

 • Polikliniska patienter.
 • Provtagning enligt särskild rutin
 • Blodförtunnande läkemedel ska vara utsatt enligt rutin.
 • PAD-remiss ”allmän” ska finnas i ROS

Djupa lokalisationer (buk, thorax etc)

 • Patienten ska vara inneliggande, komma i renbäddad säng och vara klädd i patientkläder.
 • Läkare/sjuksköterska på vårdavdelningen bedömer om smärtstillande och lugnande läkemedel behövs innan biopsi. Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste patienten ha någon form av premedicinering.
 • Patienten ska ha en fungerande PVK.
 • Patienten ska vara fastande (4h i Jönköping/Värnamo, 6h i Eksjö)
 • Provtagning enligt rutin.
 • Blodförtunnande läkemedel ska vara utsatta enligt rutin. Se separata dokument.
  • Blödningsförebyggande rutin inför dränage, biopsi och punktion.
  • Blödningsförebyggande rutin inför invasiva röntgenundersökningar (Eksjö).
 • PAD-remiss ”allmän” ska finnas i ROS

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen som tar cirka 30 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.
 • Lokalbedövning ges.
 • Provtagning sker med finnål.

Remiss

 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Ange eventuell allergi mot lokalbedövningsmedel
 • Ange om patienten står på blodförtunnande läkemedel och om de är utsatta eller inte.

Eftervård

Ytliga lokalisationer

 • Patienten sitter kvar på röntgen 30 minuter efter avslutad undersökning.
 • Kontroll av blodtryck och punktionsställe innan patienten går hem.

Djupa lokalisationer

 • Patienten ska kontrolleras och observeras sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett.

Frågor: Ring ultraljudslabbet

 • Eksjö: 010-243 52 51
 • Jönköping: 010-242 24 11
 • Värnamo: 010-244 76 20

 

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2019-01-08

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87411

Källa

Evolution