Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Sentinel node bröst


Bakgrund

Sentinel node eller portvaktslymfkörteln är den första körteln i ett lymfsystem som dränerar ett specifikt område, t.ex. bröstet.

Tumörer som metastaserar, gör i regel detta till denna körtel, som kan identifieras genom scintigrafi och probe-teknik. Genom histologisk/patologisk undersökning av denna körtel kan man bedöma om spridning skett. Resultatet påverkar vidare utredning och behandling.

Indikationer

Identifiering av portvaktslymfkörteln i lymfsystemet som dränerar bröstet.

Kontraindikationer

Inga

Remissen ska innehålla

  • Beskrivning av tumörlokalisation
  • Uppgift om eventuell tidigare bröstoperation

Förberedelser

Tillgång till mammografisvar är önskvärt.

Utförande

Efter intrakutan injektion av teknetiummärkt nanokollid, följs dränaget av den radioaktiva aktiviteten till den/de första lymfkörtlarna i axill eller parasternalt.

Med hjälp av bildtagning med gammakamera märks området ut med spritpenna. Denna markering tillsammans med scintigrafiska bilder är till vägledning för kirurg vid operation.

Undersökningstid

Cirka 30 minuter.

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-11-19

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

85229

Källa

Evolution