Meny Stäng
Sök

Ramper - regler för förskrivning


För vem?

För personer med funktionsnedsättning som använder manuell eller elektrisk rullstol.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt att ta sig upp/ner för trappa eller annan nivåskillnad.

Förskrivare

Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal

Endast ett par ramper kan förskrivas.

Eget ansvar

Personen bekostar själv ramp som ska användas vid fritidsbostad.

Uppföljning

Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Tänk på

Kontrollera noga trappans höjd så att lutningen inte blir för stor!

Kriterier

  • Ramp kan förskrivas som lån för kort tid vid den egna bostaden, till exempel i väntan på en bostadsanpassning eller om behovet av rullstol är kortvarigt.
  • Om behovet av ramp vid den egna bostaden är permanent ska ansökan om bostadsanpassning ske hos kommunen.
  • Ramp kan förskrivas för längre tids användning om den används regelbundet minst fyra gånger per månad.

Isokoder

18 30 15 Portabla ramper

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85006

Källa

Evolution