Meny Stäng
Sök

Sängbord - regler för förskrivning


För vem?

  • För personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom vistas i sängen stora delar av dygnet.
  • För personer som utför dialys i hemmet.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt att självständigt kunna nå och förvara föremål som behövs för att kunna utföra olika aktiviteter i det dagliga livet i sängen. Det kan till exempel vara att äta, larma eller påkalla uppmärksamhet samt förvara tillbehör till hemdialys.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut.
  • Distriktssjuksköterska.
  • Sjuksköterska vid dialysmottagning.

Antal

Endast ett läsbord kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Eget ansvar

Ett stort utbud av säng- och läsbord finns på konsumentmarknaden och dessa uppfyller oftast personens behov och kan på ett bra sätt anpassas till hemmiljön.

ISO koder

18 03 15 Sängbord

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85043

Källa

Evolution