Meny Stäng
Sök

Elektriska vårdarmanövrerade rullstolar och drivaggregat - regler för förskrivning


vardastyrdelrullstol

För vem?
För personer som har manuell rullstol men inte kan framföra den självständigt utomhus och inte klarar av att köra elektrisk rullstol på ett säkert sätt på grund av sin funktionsnedsättning.

Om närstående eller vårdare inte kan köra den manuella rullstolen på grund av personens vikt, rullstolens utformning eller närmiljön kan en elektriskt vårdarmanövrerad rullstol förskrivas.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt för brukaren att utföra nödvändiga dagliga utomhusaktiviteter i sitt närområde med hjälp av en närstående eller vårdare.

att inte själv eller med hjälp av annan

  • kunna utföra nödvändiga dagliga utomhusaktiviteter i sitt närområde.
  • kunna ta sig till skola eller arbete.

vilket bedöms som måttlig svårighet i relation till andra hälsoproblem

Förskrivare

  • Arbetsterapeut

Eget ansvar

Personen ansvarar för normalt underhåll för att undvika förslitning. Elrullstolen/drivaggregatet ska laddas regelbundet och förvaras i enlighet med de anvisningar som ges i samband med förskrivning.

 

Personen får själv bekosta korg, ryggsäck och liknande. Dessa tillbehör kan tillhandahållas av Hjälpmedelscentralen i samband med förskrivningen om personen önskar det.

Antal

Endast en elektriskt vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas.

Kriterier vid förskrivning

  • Att aktiviteterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka.
  • Att närstående eller vårdare kan framföra rullstolen utan fara för sig själv eller annan och hantera den enligt anvisningar.
  • Att problemet finns mer än 1 år.

 

Drivaggregat eller vårdarmanövrerad elrullstol?

I första hand ska drivaggregat förskrivas för montering på patientens befintliga manuella rullstol.

Om personen har behov av stöd i sittandet och har en manuell komfortrullstol förskriven kan endast drivaggregat väljas.

Om personen tar långa promenader (mer än 5 km) ska elektrisk rullstol med vårdarmanövrering förskrivas eftersom den har längre räckvidd och bättre köregenskaper

Uppföljning

Uppföljning av elektriskt vårdarmanövrerad rullstol och drivaggregat ska ske regelbundet, 1-2 gånger per år. Vid förstagångsförskrivning ska uppföljning ske inom sex månader. Patientens behov, hur frekvent användningen är och om uppsatta mål har nåtts ska följas upp. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog föras med hjälpmedelskonsulent.

 

ISO koder

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar.
12 24 09 Drivaggregat till manuella rullstolar.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84881

Källa

Evolution