Meny Stäng
Sök

Arm-, bål- och benträning - regler för förskrivning


För vem?

För personer med svår funktionsnedsättning som innebär nedsatt cirkulation, muskelkraft och/eller ledrörlighet.

Personen ska ha ett träningsbehov som är långvarigt och ingå som en del av en sjukgymnastisk behandlingsplan.

Mål med hjälpmedlet

  • Att bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning.
  • Att förebygga ytterligare funktionsnedsättning, bibehålla eller förbättra funktionsförmåga.
  • Att skapa delaktighet i träningen och att normalisera muskeltonus (gäller elektrisk utrustning som ger möjlighet till passiv träning).

Förskrivare

  • Sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal

Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för samma behov.

Eget ansvar

Personen har i första hand själv ansvar för träning och aktivitet. Förskrivaren kan hjälpa till att utreda om träningen kan erbjudas på vårdcentral eller i annan träningslokal.

Tänk på

Kontraindikationer kan föreligga. Riskanalys ska göras med tanke på långvarig inaktivitet, osteoporos och frakturrisk innan förskrivning kan ske.

Inkludera närstående i framtagning av daglig rutin för att tillgodose personen behov av att få stå då detta hjälpmedel kräver assistans för att kunna användas.

Det är förskrivarens ansvar att introducera och tillse att personer finns runt brukaren som kan fullfölja aktuell behandling/träning.

Sträva efter att erbjuda aktiv träning i första hand.

Uppföljning

Behandlingsplanen skall följas upp regelbundet minst 2 ggr per år då det är viktigt med tanke på att status hos personer med svår funktionsnedsättning kan förändras snabbt. Användning och frekvens skall följas upp.

ISO koder

04 48 15 Arm, bål och benträningsredskap

04 48 21 Tippbrädor

14 48 08 Ståbarrar och ståstöd

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85876

Källa

Evolution