Meny Stäng
Sök

Ultraljud dränage (pleura, ascites mm)


Kontraindikationer

Om blödningsparametrar avviker från gränsvärden ska åtgärder vidtas.

Förberedelser

 • Patienten ska vara inneliggande, komma i renbäddad säng och vara klädd i patientkläder.
 • Läkare/sjuksköterska på vårdavdelningen bedömer om smärtstillande och lugnande läkemedel behövs innan biopsi. Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste patienten ha någon form av premedicinering.
 • Patienten ska ha en fungerande PVK.
 • Patienten ska vara fastande (4h i Jönköping/Värnamo, 6h i Eksjö)
 • Provtagning enligt rutin.
 • Blodförtunnande läkemedel ska vara utsatta enligt rutin, se separata dokument.
 • Blödningsförebyggande rutin inför dränage, biopsi och punktion.
 • Blödningsförebyggande rutin inför invasiva röntgenundersökningar (Eksjö).

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna ligga/sitta stilla under undersökningen, som tar cirka 30 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka och följa instruktioner.
 • Området steriltvättas.
 • Lokalbedövning ges.
 • Aktuellt område punkteras med ultraljudsvägledning och en dränagekateter inläggs.
 • Dränaget fixeras.

Remiss

 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökningar.
 • Ange eventuell allergi mot lokalbedövningsmedel.
 • Ange om patienten står på blodförtunnande läkemedel och om de är utsatta eller inte.

Eftervård

 • Patienten ska observeras och kontrolleras fastande sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett (1-4h)
 • Dränaget lämnas vanligtvis öppet från ultraljud.

Frågor: Ring ultraljudslabbet

 • Eksjö: 010-24 352 51
 • Jönköping: 010-24 224 11
 • Värnamo: 010-24 476 20

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2019-01-08

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87410

Källa

Evolution