Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Gallsyremetabolism


Bakgrund

Endogen gallsyra produceras i levern, utsöndras i galla och återabsorberas genom aktiv transportmekanism över ileums mucosa. En reabsorbtion sker även genom passiv diffusion i proximala tunntarm och kolon.

Taurosecholic syra märkt med Se-75 är en analog till naturligt förekommande gallsyror och beter sig i organismen som taurocholsyra. Märkt med Se-75 kan förlust av gallsyra mätas i den endogena poolen genom kvarvarande procentuell aktivitet i kroppen över en period av 7 dagar.

Indikationer

Värdering av tunntarmens absorberande funktion vid Crohns sjukdom eller efter kirurgi. Klassificering av patienter med kronisk diarré.

Kontraindikationer

Inga.

Graviditet och amning

Undersökningen utförs inte under graviditet eller under pågående amning.

Förberedelser

Patienten ska vara fastande 12 timmar före undersökningen.

Utförande

Patienten får svälja en tablett innehållande ett svagt radioaktivt ämne (Se-75). Efter 3 timmar registreras 2 st bilder med hjälp av en gammakamera. Efter en vecka upprepas bildtagningen.

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-11-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

84943

Källa

Evolution