Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion inför arbetsprov/arbets-EKG


Indikationer

 • Bröstsmärta av oklar genes
 • Riskbedömning vid känd kranskärlssjukdom
 • Utredning av dyspné och lungsjukdom
 • Funktionsbedömning vid kända vitier
 • Funktionsbedömning vid hjärtsvikt, kardiomyopati
 • Arytmier
 • Kontroll av pacemakerfunktion
 • Friskintyg (piloter, brandmän m.m.)
 • Bedömning av arbetsförmåga

Absoluta kontraindikationer

Anamnes och/eller nytillkomna EKG-förändringar tydande på pågående myokardprocess

Relativa kontraindikationer

 • Påverkat allmäntillstånd
 • Dagliga attacker av bröstsmärta vid lätt ansträngning eller i vila
 • Allvarlig arytmi
 • Viloangina
 • Tät aortastenos
 • Blodtryck > 230/120mmHg

Förberedelser

 • Patienten bör ha ätit ett lätt mål före arbetsprovet
 • Patienten får ej ha rökt eller snusat senare än 2 timmar före undersökningen.
 • Patienten bör ha lämpliga kläder och skor för cykling.
 • Patienten bör inte använda hudlotion (elektroder fäster dåligt)

För inneliggande patienter gäller dessutom

Fri venväg (patienter med infarkt, misstänkt infarkt eller instabil angina)

Remissen ska innehålla

 • Aktuella symptom
 • Hur länge har patienten haft besvär?
 • Accentuerade besvär?
 • Aktuell medicinering
 • Ange om tolk behövs och i så fall vilket språk
 • Ange om hinder föreligger för vanligt cykelarbete. För patienter som har svårt att cykla, eller aldrig lärt sig cykla, kan istället gång på rullande matta erbjudas

 

Utförande av arbetsprov

Arbetsprov på testcykel där EKG registreras under kontinuerligt stigande belastning.

 

Blodtryck mäts under provets gång.

Vid lungfunktionsutredningar kan undersökningen kompletteras med PEF-mätning och/eller artärblodprovstagning under arbete.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Patrik Skogward

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Patrik Skogward

DokumentID

102562

Källa

Evolution