Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Ventrikeltömning


Bakgrund

Ventrikeltömningen styrs av födans sammansättning och kaloriinnehåll, dels via vagusnerven, dels via hormoner som produceras i mag-tarmkanalen. Tömningen påverkas dessutom av föregående fasta, olika sjukdomstillstånd (t ex diabetes och esofagit), eventuellt tidigare mag-tarmoperation samt olika mediciner.

 

Vid metaboliska sjukdomar är ventrikeltömningsförloppet av stor betydelse för den metabola balansen. Vid diabetes mellitus har en långsam ventrikeltömning påvisats. Detta är främst beroende av blodsockernivån. Ett stegrat blodsockervärde ger en fördröjd tömning, vilket ses redan vid nivåer över 6 mmol/l. Uttalad diabetesneuropati kan även bidra till den långsamma ventrikeltömningen. Fördröjningen omfattar som regel både lagfas och tömningsfas och beror främst på nedsatt motorik i antrumområdet. Detta medför en varierande fördelning av näringsämnen till tunntarmen med osäker absorption, vilket leder till att insulineffekten inte blir korrekt avpassad med ytterligare försämrad blodsockerkontroll som följd.

Indikationer

Påvisande av eventuella störningar i magsäckens tömningsmönster.

Kontraindikationer

Absoluta

Äggallergi, glutenintolerans, laktosintolerans

Relativa

Undersökningen utförs inte på barn eller gravida.

Remissen ska innehålla

  • Aktuella besvär
  • Gastrointestinala sjukdomar/operationer
  • Diabetes?

Förberedelser

Patienten ska vara fastande 4 timmar före undersökningen.

Utförande

Patienten får äta en äggomelett som är preparerad med ett svagt radioaktivt ämne. Därefter registreras bilder av mag- tarmkanalen med hjälp av en gammakamera i cirka 2 timmar.

Undersökningstid

Cirka 2,5 timmar

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

DokumentID

85237

Källa

Evolution