Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion lungfunktionsundersökning/spirometri


Indikationer

 • Utredning av känd eller misstänkt obstruktiv och restriktiv lungsjukdom
 • Uppföljning av terapi
 • Kontroll efter exponering (t ex isocyanater) eller läkemedelsbiverkning
 • Preoperativ lungfunktionsutredning inför kirurgi/intensivvård
 • Preoperativ lungtumörutredning med beräkning av kvarvarande lungfunktion efter planerad kirurgi
 • Utredning av högtsittande luftvägshinder/inspiratorisk dynamisk kompression
 • Regelbundna kontroller av patienter med cystisk fibros
 • Utredning av hyperrekativitet i luftvägarna resp. ansträngningsutlöst astma (se provokation)

Tveksamma indikationer

Patienter som inte kan eller har svårt att medverka

Remissen ska innehålla

 • Vilken lungsjukdom eller andningsbesvär har patienten?
 • Har patienten någon annan sjukdom som kan vara bra att känna till tex. hjärtsjukdom eller neurologisk sjukdom?
 • Vilken aktuell relevant behandling har patienten?
 • Behöver patienten tolk?
 • Är patienten rökare?

Förberedelser

Patienten får inte röka eller använda bronkvidgande mediciner 24 timmar före undersökningen. Det är inte heller tillåtet att dricka kaffe, thé, coca cola, energidryck eller äta choklad.

Utförande

En god patientmedverkan krävs. Det är därför viktigt att patienten förstår instruktioner, är välmotiverad och tar i maximalt för att man ska kunna dra relevanta slutsatser av resultatet.

Genom att andas på olika sätt i ett munstycke mäter man lungans olika delvolymer. Under delar av undersökningen kräver detta att man sitter i en relativt stor, glasförsedd box.

Oftast får patienten andas in ett bronkvidgande läkemedel (Ventoline) och upprepa mätningarna för att kunna mäta eventuella skillnader. Därför är det viktigt att patienten inte tar sina luftrörsvidgande mediciner före undersökningen.

Om sidan

Innehållansvarig

Peter Blomstrand

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Peter Blomstrand

DokumentID

84423

Källa

Evolution