Meny Stäng
Sök

Nefrostomi, röntgen Värnamo


Mat och dryck

Enligt anestesins föreskrifter.

Annan förberedelse

Samordna tiden med anestesi och röntgen.

Rutinprover ska tas.

Blodförtunnade läkemedel ska sättas ut några dagar upptill en vecka beroende på vilket läkemedel och styrka.

Premedicinering

Ingen.

Undersökningen

Under ultraljudsvägledning punkteras det dilaterade calyx. Därefter inläggs en kateter i njurbäckenet för avlastning av njuren under genomlysning.

Efterbehandling

Spolning av kateter enligt ordination. Meddela radiologen genast om nefrostomin inte fungerar eller har glidit ut. Patienter med nefrostomi, där nefrostomin upphör att fungera ska omgående skickas till röntgen. Om katetern glidit ut kan man vid ett snabbt handläggande ofta lägga in en ny kateter i den gamla kanalen. Går för lång tid, sluts kanalen och en ny kateter måste läggas in via en ny kanal med anestesi etc. Utfallen kateter ska således handläggas akut oavsett tid på dygnet.

Om sidan

Innehållansvarig

Drazenka Filipusic

Gäller från

2018-11-14

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Madalina Ebbesson

DokumentID

106001

Källa

Evolution