Meny Stäng
Sök

Kompressionsstrumpor - regler för förskrivning


För vem?

För personer med:

  • kronisk venös insufficiens med svullnad, hud förändringar och/eller bensår (öppna eller läkta).
  • tillstånd med svullnad vid akut venös trombos eller vid kvarstående post trombotisk svullnad.
  • trombos profylax i samband med operation eller vid kronisk sjukdom med risk för trombos.
  • ytlig venös insufficiens – varicer - där kontraindikation mot operation föreligger eller i avvaktan på planerad operation.
  • varicier under graviditet.
  • lymfödem.
  • ödem av annan kronisk genes, t ex hjärtsvikt, hypoproteinemi, inaktivitet.

Mål med hjälpmedlet

  • Att minska svullnad och/eller smärta.
  • Att förhindra sår och sårrecidiv samt förbättra ärrläkning.
  • Att minska annan ödemreducerande behandling.

Förskrivare

Kompressionsstrumpor: Läkare, lymfterapeut kompressionsklass 1-4, sjuksköterska kompressionsklass 1-2

Hur många?

Kompresssionklass

Uttag/år

Antal/uttag

Standardstrumpor 1 - 3

2

2

Standardstrumpor 4

4

2

Måttbeställda strumpor

4

1

Eget ansvar

Kompresssionklass

Uttag/år

Egenavgift/uttag

Standardstrumpor 1 - 3

2

170 kr

Standardstrumpor 4

4

170 kr

Måttbeställda strumpor

4

240 kr

Uppföljning

Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Isokoder

040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85962

Källa

Evolution