Meny Stäng
Sök

Bildstöd - regler för förskrivning


Bildstöd - regler för förskrivning

För vem?

För personer med kognitiv funktionsnedsättning.

För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala, uttrycka sig ickeverbalt, uttrycka sig genom teckenspråk eller skriva.

Mål med hjälpmedlet

Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer.

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut.
  • Logoped.

Eget ansvar

Förbrukningsmaterial som uppmärkning, inplastning, kardborreband, toner, papper med mera bekostas av användaren själv.

Dator och skrivare för att kunna tillverka bilder är inte förskrivningsbart.

Uppföljning

Det kan ta lång tid innan bildstödet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Tänk på

Bokstavs- och symbolsatser/-tavlor kan tillverkas av hjälpmedelskonsulent enligt underlag från förskrivaren.

Vid omfattande behov kan programvara för egen bildtillverkning förskrivas.

Vid beställning

Kontakta vid behov logoped/hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog.

ISO koder

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

86913

Källa

Evolution