Meny Stäng
Sök

Signaler och stimulatorer som hörselhjälpmedel - regler för förskrivning


Hjälpmedel som använder olika typer av signaler för att uppmärksamma sådant som personen inte kan höra. Hjälpmedlen kan kopplas till bland annat telefon, dörrsignal, portelefon och brandvarnare. Ofta kombineras visuella/synliga, ljudliga och mekaniska signaler i samma hjälpmedel.

I första hand har personen ett eget ansvar för att vardagen skall fungera. Om hörselnedsättningen är grav kan hjälpmedel förskrivas för att täcka behovet. Vissa hjälpmedel får man av medicinska skäl, andra kan man köpa själv.

Visuella signaler använder blinkande och lysande signaler. Det kan till exempel gälla dörrsignaler och elektroniska barnvakter.

Ljudliga signaler har särskilt starka, ibland tjutande ljud. Kan till exempel användas för telefon.

Mekaniska signaler använder ofta vibrationer för att påkalla uppmärksamheten. Det finns till exempel armbandsvibratorer, som ser ut ungefär som en armbandsklocka, eller kuddvibratorer, som läggs under huvudkudden och används ihop med väckarklocka.

För vem?

Person med grav hörselnedsättning där hörselnedsättningen är bekräftad genom ett hörseltest och där hörapparater inte räcker till för att täcka behovet av att uppfatta och varsebli till exempel dörr-eller telefonsignal, framförallt nattetid.

Mål med hjälpmedlet

Att personen ska uppfatta varnande omgivningsljud, till exempel dörr- och telefonsignal, brandvarnare.

Förskrivare

Audionom

Eget ansvar

Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Tänk på

I samband med behovsanalys och hörapparatutprovning tar man ställning till om tilläggshjälpmedel behövs.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedlen.

ISO koder

22 27 03 Indikatorer med visuella signaler

22 27 06 Indikatorer med ljudsignaler

22 27 09 Indikatorer med mekaniska signaler

22 22 12 Ur och klockor

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

86002

Källa

Evolution