Meny Stäng
Sök

Datortillbehör och programvara - regler för förskrivning


För vem?

För personer med funktionsnedsättning som medför aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standardtangentbord och standardmus.

Mål med hjälpmedlet

  • Möjliggöra och underlätta skrivande.
  • Kunna ta del av samhällsinformation.
  • Kommunicera i rummet eller på distans.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut i samarbete med hjälpmedelskonsulent.

Antal

Endast ett datortillbehör och programvara kan förskrivas.

Uppföljning

Det kan ta lång tid innan hjälpmedlet fungerar fullt ut, därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Tänk på

Styrsätt för hantering av pedagogiska program i skolan kan förskrivas som personligt hjälpmedel om det kräver sjukvårdens kompetens för utprovning.

Personen ska ha behov av hjälpmedlet flera gånger i veckan under lång tid.

Vid beställning

Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

ISO koder

2236 Inmatningsenheter till datorer

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85058

Källa

Evolution