Meny Stäng
Sök

Hjälpmedel vid urin/tarminkontinens och urinretention - regler för förskrivning


För vem

För personer med:

 • urin/tarminkontinens (urinläckage >8 g/dygn) samt urinretention kan få hjälpmedel förskrivna om de har ett varaktigt behov av hjälpmedel och är 4 år eller äldre.
 • tillfälliga behov t ex efter operation eller i väntan på operation.

Mål med behandlingen

Att kunna leva ett normalt liv som inte begränsas av inkontinens

Att kunna tömma blåsan (vid urinretention).

Förskrivare

 • Uroterapeut
 • Stomiterapeut
 • Läkare
 • Distriktssköterska
 • Sjuksköterska som genom särskild kurs erhållit intyg på grundkompetens i förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 

Eget ansvar

Vid urinläckage under 8 g/dygn får personen köpa egna inkontinensskydd.

 

Inför förskrivning

Förskrivning av hjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande behandlingsbara orsaker förbises. Produkterna utprovas och förskrivs individuellt som komplement till annan behandling. Vid val av produkt kan miktionslista och kontinenstest vara vägledande.
Tänk på:

 • Diagnos.
 • Aktivitet.
 • Typ av inkontinens.
 • Mentalt hälsotillstånd.
 • Kön och kroppsform.
 • Ekonomi.
 • Miljö.

 

Vid speciella behov eller behov av produkt utanför avtal bör uroterapeut konsulteras.

Antal

Inkontinenshjälpmedel bör förskrivas för max 12 månader med uttagsperiod på en-tre månader (maximalt 12 uttag under ett år). Kortare period ska väljas om tillståndet inte är kroniskt eller på något annat sätt instabilt eller kortvarigt.

Uppföljning

Uppföljning ska göras varje år av förskrivaren.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

92354

Källa

Evolution