Meny Stäng
Sök

Fistulografi


Fistulografi

Kontraindikationer

Om graviditet föreligger ska undersökning övervägas.

Förberedelser

Som komplettering till MR.


Alla smycken och kläder som finns i undersökningsområdet ska tas av. Om patienten inte kan var stilla på grund av smärta måste premedicinering ges.

 

  • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
    • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
  • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
  • Frågeformuläret: ”Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedelska vara ifyllt och medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.

Hur går en undersökning till

Det sprutas kontrast i fistelmynningen för att påvisa dess utbredning.

Eftervård

  • Med intravenös kontrast, se separat dokument.
    • Att tänka på efter röntgenundersökning efter intravaskulära kontrastmedel.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sofi Harrysdotter Rosholm

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Jennie Thunberg

DokumentID

87199

Källa

Evolution