Meny Stäng
Sök

Hjälpmedel för kommunikation och information - regler för förskrivning


Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Synhjälpmedel:

 • Kikare och teleskop.
 • Förstorande videosystem.
 • Inspelning-och uppspelningshjälpmedel.
 • Läsmaskin/scanner.
 • Skriv-och ordbehandlingsmaskiner.

Eget ansvar

Förskrivare

 • Synpedagog

Kriterier

Personen ska ha behov av läs/skrivhjälpmedel hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Antal

Endast ...

Uppföljning

Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:

 • Daisyspelare, CD-spelare.
 • Videoförstoringssystem, CCTV.
 • Bandspelare.
 • Fickminne.
 • Utrustning för Brailleskrift.
 • Punktskriftsmaskiner, elektriska och manuella.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

87207

Källa

Evolution