Meny Stäng
Sök

Pneumatisk undertrycksbehandling - regler för förskrivning


För vem?

För personer med

  • stora sår och vävnadsdefekter.
  • öppna sår där primär slutning inte är möjlig t ex öppen buk, öppna frakturer.
  • övriga svårläkta sår såsom trycksår och bensår där konventionell behandling inte ger önskad effekt.

Mål med hjälpmedlet

  • Att främja sårläkning genom att minska ödem och ta hand om utsöndrad sårvätska.
  • Att bildandet av granulationsvävnad inför kirurgisk slutning/transplantation.

Förskrivare

  • Läkare.

Antal

Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning

Personer med svårläkta sår ska följas upp kontinuerligt av förskrivaren.

ISO koder

044900 Sårvårdsbehandling

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85969

Källa

Evolution