Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion venduplex/ultraljud vener


Indikationer

Remiss ska utfärdas när patienten är i stadium CEAP 4-6 och därmed kan vara aktuell för preoperativ bedömning inför kirurgi.

Venös duplex.

 • Bensår av venös karaktär
 • Hudförändringar av venös karaktär
 • Recidiv efter tidigare varice-kirurgi
 • Känd eller misstänkt djup ventrombos i anamnesen hos patient som är aktuell för varice-kirurgi
 • Proximalt venöst avflödeshinder
 • Uppföljande post-op kontroll efter RF-ablation av varicer.
 • Mapping av ytliga venstammar inför arteriell by-pass kirurgi
 • Preoperativ mapping av ytliga venstammar på armen inför anläggande av dialysaccess hos patient med njursvikt.

Kontraindikationer

Inga

Relativa kontraindikationer

Patienter med kraftig bensvullnad och utbredda bensår kommer sannolikt inte kunna bedömas adekvat inom samtliga vensegment. Är patienten därtill smärtpåverkad samt oförmögen att stå eller sitta stilla under den tid som krävs för undersökningen försvåras diagnostiken ytterligare.

Remissen ska innehålla

 • Sidoangivelse
 • Symtom
 • Status där förekomst av eksem, pigmentering eller sår ska anges
 • Eventuellt rörelsehandikapp som kan vara begränsande för undersökningens genomförande
 • Tidigare variceoperation på aktuell sida
 • Om riktad undersökning önskas (mapping) vilket kärlsegment

Förberedelser

Inga

Vid undersökning av buk/bäckenvener ska patienten komma.

Vid förekomst av sår ska patienten ha med sig förbandsmaterial då vi inte tillhandahåller det på vår klinik.

Utförande

Patienten får ligga, halvstå och ibland även sitta vid undersökningen som tar 0,5 - 2 timmar. En ultraljudssändare hålls mot huden över den ven som undersöks. På en "TV-skärm" ser man blodkärlet och kan följa blodflödet. Med hjälp av tvådimensionell bild kan venernas dimensioner samt förlopp kartläggas. Dopplerteknik (pulsad doppler samt färgdoppler) gör det möjligt att påvisa venklaff-reflux och dess utbredning i samband med att en blodtrycksmanschett runt underbenet kortvarigt fylls med luft eller att undersökaren trycker med sin hand runt underbenet.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lina Hult

Gäller från

2018-12-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lina Hult

DokumentID

84253

Källa

Evolution