Meny Stäng
Sök

Rutiner för glasögonbidrag till asylsökande och tillståndslösa


 

Även barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till bidrag. För dessa grupper gäller särskilda rutiner.

 

När kunden är asylsökande

  • Be att få titta på personens LMA-kort. Kortet utfärdas av migrationsverket och är ett bevis på att personen är asylsökande och har rätt att få vara i Sverige i väntan på beslut. Har personen ännu inte hunnit få ett LMA-kort ska hen i stället visa upp ett "asylkvitto".
  • Ring supporten för webSESAM, telefon 101-242 87 21. Informera om att du behöver ett A-nummer till en kund som är asylsökande. Uppge kundens namn, födelsenummer och LMA/dossienumret, som framgår under fotot på kortet.
  • Om personen redan finns i systemet får du besked om det och kan administrera bidraget direkt.
  • Om ett nytt A-nummer måste skapas får du ett mejl med besked inom några timmar. Du kan inte fortsätta att administrera bidraget förrän du fått besked om korrekt A-nummer.

 

När kunden har utländskt medborgarskap och vistas stadigvarande i landet utan nödvändiga tillstånd

 Hit räknas inte turister eller tillfälliga besökare.

  • Ring supporten för webSESAM, telefon 010-242 87 21. Informera om att du behöver ett C-nummer (tillfälligt identitetsnummer) för en kund som är tillståndslös. Lämna så utförliga uppgifter som möjligt om personens identitet (namn, födelsenummer och eventuell adress).
  • Du får ett mejl med besked inom några timmar. Du kan inte fortsätta att administrera bidraget förrän du fått besked om korrekt C-nummer.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

DokumentID

109519

Källa

Evolution