Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion karotisdoppler/ultraljud karotis


Indikationer

Ultraljudsundersökning av karotiskärlen är den lämpligaste screeningmetoden för karotisstenos och bör utföras hos alla patienter med TIA eller hjärninfarkt inom karotisterritoriet som potentiellt kan bli föremål för karotiskirurgi. Undersökningen bör utföras snarast. Flertalet studier har visat att den operativa vinsten av karotiskirurgi halveras om ingreppet fördröjs mer än 2 veckor.

För primärvården gäller:

 • Vid akuta symtom remitteras patienten direkt till medicinakuten.
 • Vid symtom <6 v remitteras patienten till medicinkliniken för bedömning.
 • Vid symtom 6 v - 6 mån remitteras patienten i första hand till klinisk fysiologi för karotisdoppler.

Remissen prioriteras enligt följande landstingsövergripande concensus: AKO-nytt

Akut

 • Karotisdissektion
 • Hopade karotis-TIA

Prioritet 1 (inom 1 vecka)

 • Karotis-TIA
 • Svårvärderade symtom (karotis-TIA) hos patienter med kardiovaskulära riskfaktorer.

Specifik tidsprioritering

 • Preoperativ kontroll
 • Postoperativ kontroll
 • Utvalda patienter som genomgår koronarutredning

Oprioriterade

 • Asymtomatiska blåsljud i utvalda fall: patienter <65 år med kardiovaskulära riskfaktorer och förväntad överlevnad >5 år.
 • Subjektiva symtom samt blodtrycksskillnad i armar.
 • Subjektiva obehag i form av pulserande resistens på halsen (utan smärta/ömhet).

Tveksam indikation

 • Yrsel eller andra symtom från vertebralis försörjnings-område (undantaget yngre patienter med kardiovaskulära riskfaktorer)
 • Subjektiva pulserande biljud i öronen
 • Kontroll av känd stenos (utan nya symtom)
 • Auskultatoriskt blåsljud hos besvärsfri patient utan kardiovaskulära riskfaktorer
 • Kontroll av kärlstatus hos patient med riskfaktor
 • Patient med kroniska ospecifika neurologiska symtom 

Remissen ska innehålla

TIA/stroke

 • Symptomdebut
 • Beskrivning av symptom som gör att man kan härleda till kärlområde
 • Uppgifter om hjärtsjukdom

Övriga

Önskas en riktad undersökning av annat kärlsegment än arteria karotis, så bör detta anges i remissen.

 

Förberedelser

Inga.

Utförande

En ultraljudsgivare hålls mot huden på halsen. Denna sänder ut ett mycket högfrekvent ljud som reflekteras mot kärlväggarna. Man erhåller en 2D-bild av artären på monitorn och man kan då också mäta blodets flödeshastighet i lumen.

Rutinundersökningen omfattar kartläggning av arteria karotis bilateralt samt bestämning av flödesriktning i arteria vertebralis bilateralt.

Om sidan

Innehållansvarig

Lina Hult

Gäller från

2018-12-01

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lina Hult

DokumentID

84246

Källa

Evolution