Meny Stäng
Sök

Kommunikationsförstärkare/ samtalsförstärkare som hjälpmedel - regler för förskrivning


Kommunikationsförstärkare består av en mottagare med mikrofon och/eller telespole och ljudet överförs till öronen oftast via ett par hörlurar eller ett par  i-örat-hörlurar.

För vem?

För personer med hörselnedsättning från lätt till måttlig/grav grad och där individuell hörapparat av olika skäl inte kan användas.

 

Mål med hjälpmedlet

Att underlätta enskilda samtal i vardaglig kommunikation och även kunna förbättra avlyssning av till exempel TV/radio via hörselslinga.

Förskrivare

  • Audionom.

Eget ansvar

Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på

Hjälpmedlet kan med fördel finnas inom vårdinrättningar för att i olika situationer underlätta kommunikationen med en person med hörselnedsättning. Audionommottagningen kan ombesörja anskaffning mot kostnad inom gällande avtal.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen. Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hjälpmedlet.

ISO koder

22 21 06 Kommunikationsförstärkare

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

86000

Källa

Evolution