Meny Stäng
Sök

Klockor, kalenderar och planeringssystem - regler för förskrivning


För vem?

  • För personer med kognitiva funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att förstå och beräkna tid och som leder till inskränkningar i förmågan till instrumentell och personlig ADL.
  • Behovet ska vara frekvent, det vill säga hjälpmedelet ska användas flera gånger dagligen.
  • Behovet ska inte täckas av de produkter som finns i den allmänna handeln.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut.

Eget ansvar

  • Enklare lösningar och produkter som finns att köpa på konsumentsmarknaden omfattas inte av förskrivning.
  • Tillbehör som inte ingår vid förskrivningen bekostas av personen.
  • Batteribyte och eventuellt byte av armband bekostas av personen.
  • Den person som får en hårdvara med anpassad mjukvara förskriven bekostar själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det är förskrivarens ansvar att försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar det innan förskrivning.

Hur många?

Grundprincipen är att endast en likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från principen.

Uppföljning

Det kan ta lång tid innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Vid beställning

Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

ISO koder

22 27 12 Ur och klockor

22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85064

Källa

Evolution