Meny Stäng
Sök

Egenavgifter och bidrag för hjälpmedel


De flesta hjälpmedel som förskrivs är helt avgiftsfria för personen som har behov av dessa. För vissa hjälpmedel ansvarar personen själv för en del av kostnaden i form av avgift eller bidrag enligt nedan.

För de behandlingshjälpmedel, som är lindrande eller kompenserande, där ett hyresbelopp per månad tas ut finns ett särskilt högkostnadsskydd på 1800 kronor per 12-månaders period.

Egenavgiften eller månadshyra faktureras från Region Jönköpings län.

Hörsel

Område

Egenavgift

Målgrupp

Speciella regler

Hörapparat

0 kr

< 20 år

 

Hörapparat/ljudstimulerare

500 kr

> 20 år

Bidrag ges per ordinationstillfälle.

Syn

Område

Bidrag

Målgrupp

Speciella regler

Glasögon kategori I*

Max 800 kr

< 8 år

Bidrag ges per ordinationstillfälle. Barn som behöver glasögon. Särskilda regler finns.

Bidrag till glasögon eller kontaktlinser*

Max 800 kr

 8 år < 19 år

Bidrag ges en gång per 12 mån. Särskilda regler finns.

Tandemcykel

Max 5000 kr

Vuxna med synskadade

Cykeln tillfaller brukaren. Service och reparationer bekostas av brukaren.

Tandemcykel

Bidrag ges med belopp som överstiger 5000 kr

Barn med synskada

* Bidraget dras av på kostnaden för glasögonen. Optikern/glasögonbutiken registrerar bidraget i webSESAM och skickar orginalrecept/kvitto och faktura till:
Region Jönköpings län
Fakturaenheten
Box 1024
551 11 Jönköping

Rörelse

Område

Bidrag

Målgrupp

Speciella regler

Bilanpassning

Max 3/4 basbelopp

Personer med speciella behov som ej ingår i FK:s regler för bilstöd

Se särkskilda regler länk

Trehjulig cykel

500 kr (egenavgift)

< 20 år eller t o m 20" hjulstorlek

Avgift per cykel. Cykeln ägs av huvudmannen och skall lämnas tillbaka när den ej längre används.

Trehjulig cykel

50% av cykelns inköpspris, inkl tillbehör inkl moms

> 20 år eller > 20" hjulstorlek

Cykeln tillfaller brukaren. Service och reparationer bekostas av brukaren.

Däck och slang till drivhjul på manuell rullstol

Eget ansvar

Person med manuell rullstol

Personen rekommenderas vända sig till konsument marknaden. HMC erbjuder byte till självkostnadspris.

Träning, vård och behandling

Område

Avgift

Målgrupp

Speciella regler

CPAP

150 kr/mån

Personer med obstruktivt sömnapnésyndrom

*

Kompressionsstrumpa, standard**

170 kr/ uttag

Se särskilda regler

Bidrag ges till max 4 eller 8 par/år beroende på kompresions-grad

Kompressionsstrumpa, måttbeställd

240 kr/ uttag

Kompressionsutrustning

150 kr/mån

Se särskilda regler

*

UVB-lampa

150 kr/mån

 

*

TENS

150 kr/mån

Smärtlindring

 

300 kr/tillfälle

Smärtlindring vid förlossning/graviditet

 

*   Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1.800 kr per 12-månaders period.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är egenansvar.

Hårersättning

Område

Bidrag

Målgrupp

Speciella regler

Peruker

Max 5000 kr inkl moms/år

Se särskilda regler

Dock max 2 per år

Lösögonfransar

Tatuering av ögonbryn

Max 5000 kr per 5-årsperiod

Korrigering kan ske en gång inom en 5-årsperiod, därefter krävs ny förskrivning.

Ortopediska skor

Område

Egenavgift

Målgrupp

Speciella regler

Ortopediska skor, stövlar och kängor

50% av totalpris, max 500 kr

< 20 år

Bidrag lämnas till max 4 par per år

Ortopediska skor

50% av totalpris, max 900 kr

> 20 år

Ortopediska kängor och stövlar

50% av totalpris, max 1000 kr

> 20 år

Skoändringar

100 kr/sko

 

Bidrag lämnas till max 4 ändringar per år

RA-toffel

50% av totalpris, max 600 kr

 

Bidrag lämnas till max 4 par per år

Egenavgift för skor är inte högkostnadsgrundande.

Ortoser

Område

Egenavgift

Målgrupp

Speciella regler

Ortos, nack, hals och bål

200 kr per utprovad ortos *

> 20 år

Se särskilda regler

Ortos, övre och nedre

200 kr per utprovad ortos *

> 20 år

Se särskilda regler

Ortos, tumme

100 kr per utprovad ortos *

> 20 år

Ortos, fingrar

100 kr per utprovad ortos *

> 20 år

Ortos

0 kr

< 20 år

* Endast en egenavgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl se särskilda regler.

Egenavgift tas ut även för inneliggande patienter om hjälpmedlet tas med vid utskrivning. Avgift för ortoser är inte högkostnadsgrundande.
Läs mer: Prislista ortoser

Livsmedel för medicinska ändamål

Ett uttag ska täcka näring för en månads behov.

Område

Egenavgift/ bidrag (B)

Målgrupp

Speciella regler

Samtliga livsmedel för medicinska ändamål

120 kr/uttag

< 16 år

 

Näringstillskott och sondnäring (enteral nutrition)

1880 kr/uttag (1)

> 16 år

Helnutrition
= mer än 90% av energibehovet

940 kr /uttag (1)

> 16 år

Halvnutrition
= 50 - 90% av energibehovet

376 kr/uttag (1)

> 16 år

Tilläggsnutrition = mindre än 50% av energibehovet

Proteinreducerade livsmedel

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Livsmedel för spannmålsallergi

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Livmedel vid medfödda metabola sjukdomar

300 kr/uttag

16-19 år

 

50% av verklig kostnad

>19 år

 

Glutenfria livsmedel

90 kr (B) (2)

2 - 5 år

Diagnos celiaki ska vara verifierad med biopsi eller celiakispecifika antikroppar

160 kr (B) (2)

6 - 9 år

200 kr (B) (2)

10 - 13 år

250 kr (B) (2)

14 - 19 år

(1) Avgiften baseras på konsumentverkets beräknade matkostnad per månad för kvinnor över 75 år och uppdateras med index.
(2) Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp och uppdateras med index.
(3)Dietist med delegation från verksamhetschef barnklinik/barnmottagning
(4) Sjuksköterska med erforderlig kunskap om nutrition

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84986

Källa

Evolution