Meny Stäng
Sök

Telefoneringshjälpmedel - regler för förskrivning


Texttelefon, bildtelefoni och totalkonversation

De här hjälpmedlen ingår i vad som kallas alternativ telefoni, ett samlingsnamn där också andra produkter och tjänster ingår.

Telefontillbehör finns av många slag. Ofta används de trådlösa systemen för att överföra telefonsignalen direkt in i hörapparaten, till exempel halsslingan. Men det finns även andra tillbehör, till exempel lurförstärkaren, som kopplas in i en fast telefon mellan telefonen och luren och ökar ljudstyrkan kraftigt.

Texttelefoner har ett tangentbord för att skriva och en skärm för att läsa text, eller består helt enkelt av en programvara som laddas ner till datorn. Texttelefonen använder en förmedlingstjänst som omvandlar tal till text och tvärtom, om man inte kommunicerar med en annan texttelefon.

Bildtelefon är en sorts fast telefon som förmedlar en rörlig bild på den man talar med. Den möjliggör bland annat kommunikation med teckenspråk. Man kan använda en särskild förmedlingstjänst för att kommunicera med andra som inte talar teckenspråk.

Totalkonversation är både en bildtelefon och en texttelefon. När man ringer andra som har totalkonversation kan man använda bild, text och ljud för att förmedla sig på det sätt som fungerar bäst. Det går också att ringa till bildtelefoner och texttelefoner samt bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

För vem?

För person med hörselnedsättning eller dövhet som har stora svårigheter att använda konventionell taltelefon och som är folkbokförda i Jönköpings län. Förskrivning föregås av bedömning om fjärrkommunikation kan underlättas med förstärkning och inbyggd teleslinga i taltelefon tillsammans med hörapparat.

Antal

Endast en utrustning förskrivs per hushåll. Lån av utrustning för att placeras hos närstående kan vara aktuellt.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt att fjärrkommunicera självständigt.

Förskrivare

Audionom inom hörselhabiliteringen, Habiliteringscentrum. Vid behov av synanpassning förskrivs hjälpmedlet av eller i samverkan med syncentralen. För personer med nedsatt röst-, tal- och språkfunktion förskrivs utrustningen av logoped.

Eget ansvar

Konventionell taltelefon med förstärkning eller inbyggd teleslinga omfattas inte av förskrivning och räknas som eget ansvar.

Personen har eget ansvar att beställa och finansiera abonnemang för telefoni eller internetuppkoppling.

Personen har eget ansvar att meddela behov av service och reparation.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hjälpmedel sker för att utvärdera nytta och funktion.

Tänk på

Statsbidrag betalas ut som stimulansbidrag till utrustningar för elektronisk kommunikation för ovanstående målgrupper och handläggs av audionom samt verksamhetschef på Habiliteringscentrum.

ISO koder

22 24 03 Standardtelefoner för telenätet

22 24 09 Texttelefon

22 24 90 Programvara för total kommunikation

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

86006

Källa

Evolution