Meny Stäng
Sök

Förflyttnings/orienteringshjälpmedel - regler för förskrivning


Förflyttning:

  • Orienteringshjälpmedel (vita käppar, elektroniska orienteringshjälpmedel, ljudsignalsändare, kompasser)
  • Cyklar
  • För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att förflytta sig eller orientera sig.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta vardaglig förflyttning och orientering.

Eget ansvar

 

Förskrivare

Synpedagog

Kriterier

Personen ska ha behov av förflyttningshjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga orientering och förflyttning

Antal

Endast

Uppföljning

Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:

  • Orientering och förflyttningskäppar
  • Elektroniska orienteringshjälpmedel
  • Ljudsignalsändare
  • Kompasser
  • Cyklar

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

87132

Källa

Evolution