Meny Stäng
Sök

Manuella rullstolar - regler för förskrivning


ord

 

 

För vem?

För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att förflytta sig själv eller med hjälp av annan och där behovet inte kan tillgodoses med annat enklare hjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt att förflytta sig själv eller med hjälp av annan.

Manuell rullstol inomhus:

att inte kunna förflytta sig själv eller med hjälp av annan i sin bostad vilket bedöms som stor svårighet i relation till andra hälsoproblem

Manuell rullstol utomhus:

att inte själv eller med hjälp av annan

  • kunna utföra nödvändiga dagliga utomhusaktiviteter i sitt närområde
  • kunna ta sig till skola eller arbete

vilket bedöms som måttlig svårighet i relation till andra hälsoproblem

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

 

Vid första förskrivningstillfället bör den medicinska bedömningen ske i samråd med läkare.

Eget ansvar

Brukaren ansvarar själv för lagning av punktering och byte av däck och slang på drivhjul.

Antal

Grundprincipen är att endast en rullstol kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov som motiverar avvikelser kan finnas. Två rullstolar eller tillbehör som extra hjul kan inte förskrivas för att till exempel undvika nedsmutsning. Man kan alltså inte ha olika hjälpmedel för inne- och uteanvändning eller för att använda i reserv om rullstolen går sönder.

Kriterier vid förskrivning

  • Att aktiviteterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka.
  • Att närstående eller vårdare kan framföra rullstolen utan fara för sig själv eller annan och hantera den enligt anvisningar.

Uppföljning

 

Uppföljning ska ske regelbundet 1 – 2 gånger per år. Personens behov, förmåga att framföra rullstolen och hur frekvent användningen är ska följas upp samt att målet med förskrivningen uppnåtts. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog ske med hjälpmedelskonsulent.

ISO koder

12 22 03 Rullstolar manuella tvåhjulsdrivna.

12 22 09 Rullstolar manuella med ensidesframdrivning.

12 22 15 Rullstolar avsedda att sparkas fram.

12 22 18 Rullstolar, manuella vårdarmanövrerade.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84909

Källa

Evolution