Meny Stäng
Sök

Ultraljud av bröstkörtlar


Ultraljud av bröstkörtlar

Kontraindikationer

Inga hinder att göra ultraljud av bröstkörtlarna om man är gravid eller ammar.
Om man letar efter lymfom eller andra åkommor som inte tillhör brösten ska remissen skickas till röntgens ultraljudsenhet och inte till mammografin.

Förberedelser

Inga speciella förberedelser. Ammande kvinna ska mjölka ur brösten precis innan undersökningen.

Hur går en undersökning till

I många fall kompletteras mammografiundersökningen med en ultraljudsundersökning. Detta sker i direkt anslutning. Undersökningen utförs av en mammografiradiolog. Man får ligga på rygg på en brits som är placerad bredvid ultraljudsapparaten. För att det ska bli bra kontakt mellan den kroppsdel som ska undersökas och ultraljudsgivaren stryks ett lager gelé ut på huden ovanför. Ultraljudsgivaren förs sedan fram och tillbaka över detta hudområde. Den bild som skapas visar sig på skärmen. Mammografiradiologen undersöker även lymfkörtlarna i axillen.

Hela undersökningen tar 15-30 minuter och är helt smärtfri även om man kan behöva trycka en del med ultraljudsgivaren.

Remiss

Det är alltid mammografiradiologen som väljer vilken undersökning som ska genomföras. Remiss skrivs i ROS under Mammografi. Väl Mammografi klinisk
För mammografi enligt SVF se länken. Bröstcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Eftervård

Ingen eftervård.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Kerstin Hillergård

Gäller från

2018-04-23

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Kerstin Hillergård

DokumentID

89421

Källa

Evolution