Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Lymfscintigrafi


Bakgrund

Lymfscintigrafi baseras på fysiologisk transport av nanopartiklar i lymfsystemet. Efter intrakutan injektion av teknetiummärkt nanokolloid, följs dränaget av den radioaktiva aktiviteten genom lymfsystemet. Partiklarna tas upp av fagocytosceller i lymfkörtlar som då synliggörs på scintigrafin.

Indikationer

Utredning vid misstänkt lymfödem.

Kontraindikationer

Inga.

Remissen ska innehålla

  • Utförlig anamnes.
  • Information om eventuella tidigare genomförda kärl- och lymfundersökningar.
  • Information om eventuella tidigare operationer i området.

Förberedelser

Inga.

Utförande

Efter intrakutan injektion av teknetiummärkt nanokolloid mellan tårna/fingrarna, följs dränaget av den radioaktiva aktiviteten upp mot lymfkörtlarna i ljumske/armhåla med hjälp av en gammakamera.

Undersökningen beräknas ta 90 minuter vid första undersökningstillfället. Därefter ytterligare 30 minuter 3 timmar efter injektion. Eventuellt tas bilder också 6 timmar efter injektion.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-10-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

84951

Källa

Evolution