Meny Stäng
Sök

Samtalsapparater och programvara för kommunikation - regler för förskrivning


För vem?

För personer med en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden. Syftet är att hjälpmedlet ska kompensera tal, språk eller röst som saknas eller är otillräcklig.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivare

  • Logoped

Antal

Endast en samtalsapparat kan förskrivas.

Eget ansvar

Telefon och surfplatta, samt programvaror (appar) som kostar under 300 kronor, bekostas av personen själv. Förskrivaren kan hjälpa till med val, instruktion och träning även om personen själv bekostar utrustningen.

Kriterier

  • I första hand ska personens egen surfplatta eller telefon användas. Ta reda på om behovet kan lösas med en kommunikationsapp i denna.
  • Surfplatta kan endast förskrivas om personen är helt beroende av att ständigt/löpande ha tillgång till sitt hjälpmedel. Användning skall vara kontinuerlig vilket innebär flera gånger varje timma.
  • Samtalapparater och programvara för kommunikation kan inte förskrivas för förströelse, underhållning, lek och spel eller likande. Inte heller för att enbart användas som telefon (se fjärrkommunikation).

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för uppföljning inom sex månader. Vid uppföljningen utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppsatta mål och om det finns behov av ytterligare åtgärder.

 

Det kan ta lång tid innan kommunikationshjälpmedel fungerar fullt ut, därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

 

Vid beställning

Kontakta vid behov logoped/hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

ISO koder

22 21 09 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85015

Källa

Evolution