Meny Stäng
Sök

Ultraljud - förberedelser vid punktion/biopsi/dränage, röntgen Värnamo


Ultraljud - förberedelser vid punktion/biopsi/dränage, röntgen Värnamo

Förberedelser

 • Patienten ska vara inneliggande.
 • Patienten ska vara fastande 4 timmar innan undersökningen.
 • Patienten ska ha en PVK satt i ett kärl (inför eventuella läkemedels injektioner).
 • PAD allmän, ska vara skriven i ROS (om detta behövs).
 • Vid behov av Stesolid ska personal från avdelning följa med och administrera detta.
 • NOAK-preparat ska vara utsatta.
 • Det ska finnas ett max 24 timmar gammalt PK, APT-tid och TPK (trombocyter)-värde. Vid avvikande värden konsultera med ansvarig radiolog.
 • Kontrollblankett för invasiva radiologiska undersökningar ska vara ifylld och följa med patienten.

Vid behov av sedering av narkospersonal

 • Patienten ska vara fastande 6 timmar före undersökning.
 • Patienten ska vara operationsanmäld. Detta sköter remitterande läkare.

Eftervård

 • Patienten ska vara liggande 4 timmar efter undersökning.
 • Vitala parametrar kontrolleras 4 timmar efter undersökning (på avdelning)
 • Patienten får inta flytande kost efter 2 timmar och normal kost efter 4 timmar.
 • Vid ingrepp över lungor och övre bukorgan kan röntgenläkaren vilja ha en slätröntgen av lungorna, muntlig ordination erfordras.
 • Vid kateterinläggning bör katetern spolas med 15-20 ml NaCl varannan timme tills blodtillblandningen, koagel och pus har försvunnit. Blodtryck, puls, instickställe ska kontrolleras för att det finns blödningsrisk. Detta ska göras i 4 h efter ingreppet.

Om sidan

Innehållansvarig

Drazenka Filipusic

Gäller från

2018-09-12

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Wolfgang Bengtsson

DokumentID

102015

Källa

Evolution