Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Elektroencefalografi (EEG)


Indikationer

 • Epilepsiutredningar
 • Kramper av varierande genes
 • Status epileptikus
 • Oklar medvetslöshet
 • Encefalit
 • Encefalopatier
 • Narkosdjup
 • Cerebral ischemi och anoxi
 • Monitorering av cerebral aktivitet perioperativt och på IVA

Kontraindikationer

Inga

Restriktivitet

 • Svimningstillbud
 • Huvudvärk
 • Överväg om EEG verkligen är indicerat.

EEG ska inte beställas vid:

 • Vanlig migrän hos vuxna. Hos barn kan det ibland vara av värde, framför allt vid misstanke om samtidigt epileptiska fenomen.
 • Lillhjärnsförändringar eftersom lillhjärnans aktivitet inte avbildas på EEG.
 • Depression.
 • Aggressionsutbrott hos normalutvecklade personer.
 • Svimning/synkope:
 •  

EEG är då av värde vid differentialdiagnostiska svårigheter mot epileptiska anfall om det finns tecken på att patienten har krampat eller brukar ha ovanligt lång reorienteringstid därefter. Vid klassiska (vasovagala) synkoperingar är EEG inte ett förstahandsdiagnostiskt medel utan ska föregås av en kardiell utredning om så är indicerat.

Remissen ska innehålla

 • Frågeställning

Epileptiforma förändringar?

Vi kan inte besvara frågeställning "Epilepsi?" eftersom detta i första hand är en klinisk diagnos där EEG kan vara ett tillägg som eventuellt styrker diagnosen. En "negativ" EEG-undersökning utesluter inte diagnosen epilepsi.

Andra frågeställningar kan vara

Allmän påverkan? Fokala förändringar? Tecken till: Encefalit, Creutzfeld Jacobs sjukdom, hypoxiska hjärnskador, icke konvulsivt status epilepticus.

 • Anamnes/kliniska uppgifter
 • Anfallssemiologi om bevittnat anfall eller förkänningar; dagtid, frekvens, andra symtom.
 • Operationer eller stroke/blödning i anamnesen; Vilken sida av hjärnan har drabbats?
 • Barn: Normal födsel, utveckling?
 • Hereditet vid EP
 • CT eller MR hjärna-fynd om relevant
 • Mycket viktigt! Samtliga centralverkande läkemedel ska anges i remissen eftersom många av dessa kan påverka EEG-bilden.

Förberedelser

 • Håret ska vara rent, torrt och fritt från spray, balsam eller liknande
 • Eventuella mediciner tas enligt ordination
 • Små barn bör vara mätta och torra
 • Ta gärna med napp och favoritleksak
 • Vid körkortsärende ska giltig fotolegitimation tas med
 • Lista på mediciner bör medfölja inneliggande patienter

Förberedelser Melatonin

Inga speciella förberedelser. Barnet behöver inte hållas vaket natten innan undersökningen. Låt gärna barnet äta före undersökningen, då blir det lättare att somna.

Utförande

Vi mäter och ritar ut punkter på huvudet. Med hjälp av salva fäster vi sedan elektroder eller så kan vi också använda en EEG-mössa. Patienten får ligga på en brits och slappna av medan hjärnans elektriska aktivitet uppmäts.

Undersökningstid: Cirka 1timme.

Ofta utförs provokationer under EEG-undersökningen, detta för att kunna provocera fram eventuell epileptogen aktivitet. Dessa provokationer består i att patienten får hyperventilera under 3 minuter och/eller att en blinkande lampa placeras framför ögonen under cirka 3 minuter. Reaktionstidsmätning kan göras för att bedöma om reaktionstiden förlängs i samband med epileptogen aktivitet.

Utförande Melatonin

Melatonindosen ges till barnet av förälder i samband med att barnet går in på undersökningsrummet. Med hjälp av en salva fäster vi elektroder/EEG-mössa. Patienten får lägga sig på en brits i ett mörkt rum och sova. Om patienten inte har somnat efter cirka 30 minuter ges en extra dos Melatonin. Efter väckning kan patienten gå hem.

Undersökningstid: Cirka 1,5 timme.

Inga kontraindikationer finns.

Om sidan

Innehållansvarig

Cornelia Lauermann

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Cornelia Lauermann

DokumentID

84908

Källa

Evolution