Meny Stäng
Sök

CPAP - regler för förskrivning


För vem?

För personer med obstruktivt sömnapnésyndrom.

Mål med hjälpmedlet

Förhindra apnéer nattetid.

Förskrivare

  • Specialistläkare vid öron-, näs- och halsklinik och barnklinik.

Antal

Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning enligt förskrivningsprocessen.

Eget ansvar

Egenavgift 150 kr/månad. Egenavgiften faktureras via hjälpmedelscentralen.

Högkostnadsskydd för samtliga behandlingshjälpmedel är 1 800 kronor per 12-månadersperiod.

Barn under 20 år omfattas inte av egenavgift.

Isokoder

040312 Respiratorer

Sortiment

Läs mer

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85078

Källa

Evolution