Meny Stäng
Sök

Daisyspelare - regler för förskrivning


För vem?

  • För personer med oförmåga att hålla och bläddra i en bok på grund av av rörelsehinder.
  • För personer med otillräcklig läsförmåga. Med otillräcklig läsförmåga menas svårigheter att läsa/förstå tryckt text, dock måste personen ha hörförståelse. Medicinska indikationer kan vara läs- och skrivsvårigheter, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning eller annan kognitiv störning.

Mål med hjälpmedlet

  • Att möjliggöra skolarbete hemma.
  • Att kunna ta del av samhällsinformation.

Eget ansvar

Utrustning för att spela in och återge ljud som finns i den allmänna handeln ska provas först, dessa är inte förskrivningsbara.

Enklare hjälpmedel som blädderpinne, bokstöd, alternativa grepp eller liknande bör ha övervägts först.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut förskriver till personer med rörelsehinder.
  • Logoped förskriver till personer med otillräcklig läsförmåga.

Hur många?

Endast en daisyspelare kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning regelbundet i enlighet med förskrivningsprocessen.

Tänk på

  • Daisyspelare förskrivs även till synskadad person. Se avsnittet Syn.
  • Daisyspelare till skolelev i grundskola, särskola, gymnasium, folkhögskola, statlig och kommunal vuxenutbildning bekostas av skolhuvudmannen. Finns särskilda behov även i hemmet kontaktar skolans specialpedagog en av landstingets logopeder som sedan står för förskrivningen.
  • Vid universitetstudier bekostar sjukvårdshuvudmannen en daisyspelare som ska användas både i skola och i hemmet.

ISO koder

22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85072

Källa

Evolution