Meny Stäng
Sök

Närlarm - regler för förskrivning


För vem?

För personer som behöver kunna kalla på uppmärksamhet till någon i ett närliggande rum.

Mål med hjälpmedlet

Enkla signalanläggningar kan förskrivas, då påkallande av hjälp i daglig livsföring inte fungerar med i handeln förekommande signalanläggning. Systemet är till för att påkalla anhörigs/assistents uppmärksamhet inom bostaden.

Eget ansvar

Signalanläggningar som finns i handeln.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut.

Hur många?

Endast ett närlarm kan förskrivas.

Tänk på

De larm som förskrivs via hjälpmedelscentralen är tänkta att användas enbart inom hemmet.

Aktiva larm

Ett aktivt larm är en typ av larm där någon aktivt måste initiera larm, exempelvis genom att trycka på en knapp.

För en komplett lösning behöver man oftast både en sändare (den brukaren aktiverar) och en mottagare (den del av larmet som indikerar att någon vill kalla på uppmärksamhet).

Om nedsatt finmotorik gör att vanlig larmknapp inte kan användas kontakta hjälpmedelskonsulent för förskrivning av anpassning.

Passiva larm

Med passiva larm menas en typ av larm där brukaren själv inte medvetet behöver larma för att ett larm ska aktiveras.

Passiva larm räknas som skyddsåtgärd och fordrar personens medgivande.

Vid beställning

Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent eller tekniker i kommunikationsteamet på hjälpmedelscentralen för rådgivning.

ISO koder

22 27 18 Personliga nödlarm

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85092

Källa

Evolution