Meny Stäng
Sök

Ultraljud - övriga undersökningar


Ultraljud - övriga undersökningar

 • Mjälte
 • Bukvägg
 • Lilla bäckenet
 • Transplanterad njure
 • Skrotum
 • DVT arm och ben
 • Bukaorta
 • Vena cava
 • Mjukdelar
 • Axill
 • Höftled
 • Ljumske
 • Hälsena
 • Knäveck
 • Halsens mjukdelar
 • Thyroidea
 • Appendicit

Kontraindikationer

 • Inga.

Förberedelser

 • Inga.

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna ligga/sitta stilla under undersökningen som tar cirka 20 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka och följa instruktioner.

Remiss

 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
 • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Eftervård

 • Ingen.

 

Frågor: Ring ultraljudslabbet

 • Eksjö: 010-243 52 51
 • Jönköping: 010-242 24 11
 • Värnamo: 010-244 76 20

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87409

Källa

Evolution