Meny Stäng
Sök

Epilepsilarm - regler för förskrivning


För vem?

För personer med diagnostiserad epilepsi.

Mål med hjälpmedlet

Att kunna kalla på uppmärksamhet vid epilepsianfall, när personen inte själv kan larma. Larmets räckvidd är inom hemmet.

Förskrivare

  • Läkare.

Antal

Endast ett epilepsilarm kan förskrivas.

Förskrivning och uppföljning

Särskild rutin för förskrivning av epilepsilarm finns då det är nödvändigt att larmet funktionstestas dagligen.

Tänk på

  • Utredning av epilepsianfallens art och varaktighet är viktigt för val av larm och för att kunna göra rätt inställningar.
  • Epilepsilarm ersätter inte personal, eftersom ett larm aldrig kan bli helt säkert.
  • Med passiva larm menas en typ av larm där brukaren själv inte medvetet behöver larma för att larmet ska aktiveras. Passiva larm räknas som skyddsåtgärd och fordrar personens medgivande.
  • Hjälpmedelscentralen ansvarar för utbildning om larmet vid utlämnandet, men inte för justeringar eller inställningar av larmet.

ISO koder

222718 Personliga nödlarm

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85090

Källa

Evolution