Meny Stäng
Sök

Hostmaskin - regler för förskrivning


För vem?

För person som har risk för sekretstagnation på grund av nedsatt hostfunktion.

Mål med hjälpmedlet

  • Transportera upp sekret från luftvägarna.
  • Förhindra atelektas (minskad lungvolym).
  • Förhindra återkommande lunginflammationer.

Förskrivare

  • Läkare. Utprovning och inträning görs oftast av sjukgymnast.

Antal

Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning enligt förskrivningsprocessen.

Kriterier

Nedsatt hostfunktion. CoughAssist kan vara aktuell att prova om Peak Cough Flow (PCF) < 160 l/min då det föreligger risk för respiratoriska komplikationer såsom sekretstagnation, nedsatt syresaturation och lunginflammation.

 

CoughAssist är inte lämplig för personer med nedsatt medvetande, pneumothorax, mediastinal förskjutning, lungemfysem, lungcancer, tuberkolos, KOL, lungfibros eller som är medvetslösa. Det finns flera sjukdomstillstånd som innebär att behandling med CoughAssist inte är lämplig.

Isokoder

040321 Utrustning för att suga sekret och/eller slem ut ur lungorna

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85077

Källa

Evolution