Meny Stäng
Sök

CT Colon


CT Colon

Kontraindikationer

 • Divertikulit inom senaste 6 – 8 veckorna (perforationsrisk).
 • Om biopsi i samband med scopi är utförd de senaste 7 dagarna.
 • Vid intravenös kontrast, se separat dokument.
 • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade, patienten ska vara sjukhusklädd

 • Rektum ska vara undersökt innan CT-colon genomförs och anges i remissen.
 • 2 dagar innan undersökningen ska patienten dricka en vattenlösning med E-Z CAT DRY (bariumkontrast) portionsvis tillsammans med maten. Anvisningar för kontrastmedel E-Z CAT DRY, se separat dokument.
  • Förberedelser inför datortomografiundersökning av tjocktarmen.
 • Dagen innan undersökningen görs laxering med Picoprep. Laxering enligt föreskrifter för Picoprep, se separat dokument.
  • Laxeringsinstruktioner för Picoprep.
 • På undersökningsdagen ges per oral kontrast 2 timmar före undersökningen, 20 ml Gastrografin 370 mgI/ml blandat i 1 liter vatten, dricks jämt fördelat under första timmen sedan utförs undersökningen efter ytterligare 1 timme.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Vid intravenös kontrast

 • Patienten ska vara välhydrerad.
 • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.
  • Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel
 • Väl fungerande PVK (inte handrygg), storlek enlig information från röntgen alternativt godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) eller piccline (”Power PICC SOLO” 5 ml/s Max) ska finnas.

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna medverka aktivt då undersökningen utförs i både ryggläge och bukläge, alternativt på höger respektive vänster sidoläge. Samt ligga stilla under bildtagningen (cirka 30 sekunder/scan).

 

Tjocktarmen fylls med koldioxidgas genom en slang som sätts in i ändtarmen, detta kan ge spänningar i magen och kännas som att behöva gå på toaletten men det är snabbt övergående. Koldioxiden absorberas automatiskt av kroppen.  För att insuffleringen av koldioxidgasen ska gå lite enklare ges Buscopan intravenöst på röntgen om inte patienten har hjärtklappning/flimmer eller pulsfrekvens >100.

 

Undersökningen tar cirka 30 – 40 minuter.

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

 • Att tänka på efter röntgenundersökning efter intravaskulära kontrastmedel.

 

 

 

 

Om sidan

Innehållansvarig

Hans Johansson

Gäller från

2018-05-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87101

Källa

Evolution