Meny Stäng
Sök

Kompressionsutrustning - regler för förskrivning


För vem?

För personer med

 • venös bensårssjukdom där tillfredsställande kompression ej uppnås med hjälp av kompressionslinda/strumpa.
 • lymfödem.
 • ödem av annan kronisk genes.

Mål med hjälpmedlet

 • Att minska svullnad och/eller smärta.
 • Att förhindra sår och sårrecidiv samt förbättra ärrläkning.
 • Att minska annan ödemreducerande behandling.

Förskrivare

Läkare, lymfterapeut.

Antal

Endast en kompressionspump kan förskrivas. I vissa fall kan mer än en strumpa/ärm behövas.

Eget ansvar

Egenavgift 150 kronor/månad. Egenavgiften faktureras via hjälpmedelscentralen. Högkostnadsskydd för samtliga behandlingshjälpmedel är 1800 kronor per tolvmånadersperiod.

Tänk på

Kompresssionsutrustning förskrivs ej till personer med:

 1. uttalade ödem med samtidig hjärtinsufficiens.
 2. pågående infektion.
 3. akut djup ventrombos.
 4. malignitet i ben.
 5. arteriell ytlig by-pass eller symptomgivande arteriell insufficiens.

Gå igenom nedanstående inför förskrivning:

 1. Kontrollera patientens cirkulation i ben innan start av all kompressionsbehandling. Mät ankeltryck samt ankeltryckindex med doppler.
 2. Vid behandlingens start tas ett utgångsmått av ben eller arm. Ta minst 2 omfångsmått.
 3. Behandlingsordination:

Vilket tryck på pump ska anläggas? Hur ofta och hur länge ska behandling ske?

Ett vanligt utgångsläge för behandling är 40 mmHg i tryck och med en behandling cirka 1-2 gånger per dag och cirka 30 minuter per gång.

Läkare avgör behandlingstryck samt omfattning av behandlingen.

 1. Inled gärna behandlingen för patient med ett lägre tryck än vad som är ordinerat de första 1-2 gånger och endast en kortare stunds behandling. Öka sedan successivt upp till ordinerad nivå.

Uppföljning

Personer med kompressionsbehandling skall följas upp kontinuerligt efter överenskommelse med förskrivaren. Utvärdera behandlingseffekt av pumpbehandling genom att följa måttet på arm/ben. Jämför med utgångsmåttet.

ISO koder

040603 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85965

Källa

Evolution