Meny Stäng
Sök

Optiska hjälpmedel - regler för förskrivning


För personer med synnedsättning som innebär stora svårigheter att läsa.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Eget ansvar

Förskrivare

  • Optiker

Kriterier

Antal

Uppföljning

Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det vilken träning och uppföljning som bedöms vara rimligt.

Tänk på

Typer av hjälpmedel:

  • Specialanpassade glasögon.
  • Ljusfilter.
  • Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet.
  • Kikarglasögon.
  • Luppglasögon.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

87135

Källa

Evolution