Meny Stäng
Sök

Drop-in, remittentinformation, röntgen Jönköping


Drop-in, remittentinformation, röntgen Jönköping

 

 • Drop-in tiderna är måndag – fredag kl. 07.30 – 15.00
 • Drop-in avser endast konventionella röntgenundersökningar av lungor och skelett. OBS! preliminärsvar kan inte lämnas.
 • Drop-in gäller inte för:
 • Datortomografi-, ultraljuds-, mammografi- eller magnetkameraundersökningar.
 • Akuta undersökningar.
 • Skelettundersökningar med frågeställning skelettskada, trauma < 6 veckor sedan.  Dessa ska hanteras som medicinskt akuta undersökningar och remisstatus akut ska anges vid beställning.            
 • Benlängdsmätning, belastade fötter, vinkelmätning, scoliosundersökning.
 • Patienter som har speciella behov (ex tolk), kräver lift vid överflyttning till undersökningsbord eller sjuktransport till och från röntgen (inte vanlig taxi)

 

 • Remittenten ansvarar för att remiss sänds till oss samt att patienten får information gällande våra riktlinjer för drop-in. Informationsblad patientinformation för drop-in på röntgen i Jönköping lämnas till patient.          
 • Debiteringen för drop-in är densamma som för elektiv undersökning.
 • Möjligheten att tidsbeställa undersökningar kvarstår.
 • Patienten bör vara beredd att vänta om flera patienter kommer samtidigt eller på grund av akuta patienter. Är belastningen för stor på röntgen så meddelas patienten detta och tid ges för undersökning vid ett senare tillfälle.
 • Svarstiden för drop-in är densamma som för elektiv undersökning.
 • Om patienten uteblir makuleras remissen efter tre veckor.

 

Vid frågor ring röntgens tidbokning på telefon 010242 24 00.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Mats Homelius

Gäller från

2018-06-14

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Jennie Thunberg

DokumentID

96989

Källa

Evolution