Meny Stäng
Sök

MR binjure, helbuk/Swenoteca, Hodgkins lymfom, MRCP (gallvägar), prostata och lymfkörtlar


MR binjure, helbuk/Swenoteca, Hodgkins lymfom, MRCP (gallvägar), prostata och lymfkörtlar

Kontraindikationer

 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning, se separata frågeformulär.
  • Frågor att besvara inför magnetkameraundersökning.
  • Frågor att besvara inför vistelse i magnetkamerarummet (gäller för anhörig, medföljande personal eller tolk).

 

Inneliggande patient: Frågeformuläret fylls i samband med att remissen skrivs. Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen direkt så att eventuell operationsberättelse kan beställas och gås igenom innan en MR undersökning kan bli aktuell.

Poliklinisk patient: Frågeformuläret skickas hem till patienten tillsammans med kallelsen och patienten uppmanas ringa MR-sektionen om denne svarar JA på någon av frågorna.

Patienter med en del pacemakermodeller och vissa implantat kan inte undersökas med MR. Patient med MR-kompatibel pacemaker undersöks i Jönköping i samarbete med pacemakermottagningen. 

Diabetiker med insulinavkännare och/eller insulinpump måste avlägsna dessa inför MR undersökningen.

Observera att det kraftiga magnetfältet alltid är påslaget, vilket medför att samma restriktioner gäller för medföljande personal/anhörig/tolk som för patient.

Förberedelser

 • Ifyllt och undertecknat frågeformulär inför MR-undersökning ska tas med till MR undersökningen. Är någon fråga besvarad med JA kontakta MR-sektionen.
 • Patienten ska vara fastande i minst 4h före sin undersökningstid.
 • Ange om patienten har tolkbehov tydligt i remissen alternativt ta kontakt med MR-sektionen, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Patienten ska inte ha mascara, ögonskugga, nagellack eller övrig kosmetika på sig.
 • Bedöm patientens tillstånd. Patienten ska vara adekvat smärtlindrad. Oftast behövs extra smärtstillande vilket ska ges på vårdavdelningen alternativt skrivas ut inför MR undersökning.
 • Efter överenskommelse med MR-personal kan lugnande (Stesolid) ges intravenöst på MR-rummet, ta kontakt med MR-sektionen.
 • Om undersökningen ska utföras i narkos måste detta framgå i remissen samt motivering till varför.
 • Undvik vätskedrivande läkemedel om möjligt eftersom patienten ska klara av att ligga stilla i kameran under hela undersökningstiden.
 • Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat, cirka 60cm i diameter, varför det kan bli problem med stora och bredaxlade patienter. Vid tveksamhet kontakta MR-sektionen.
 • Patienten ska ha varit på toaletten inför MR undersökningen.
 • Inga föremål som vi inte säkert vet är MR-kompatibla får tas med in i MR-rummet.

För inneliggande patient gäller även följande

 • Om övervakning av patient är nödvändig krävs medföljande personal från vårdavdelningen. Ta kontakt med MR-sektionen i förväg.
 • Om patienten inte klarar av att genomgå undersökning med hjälp av lugnande läkemedel och undersökningen bedöms nödvändig gör remittent/remitterande enhet narkosanmälan av patient till koordinatorn på ATE. Se separat länk till operations- och intensivvårdsklinikens PM.
  • OP-anmälan vid akut MR-undersökning.
 • Ta bort all utrustning som patienten tillfälligt kan vara utan exempelvis EKG-elektroder, infusioner mm.
 • Vid MR undersökningen finns möjlighet att ge patienten syrgas samt infusion (inte droppräknare) inne på undersökningsrummet om detta anses vara nödvändigt.
 • Smycken, piercingar, klocka, plånbok, mobil och dylikt lämnas på avdelningen.
 • Allt med metall i (till exempel bh) tas av. Metall kan ge brännskada och ger störningar på bilderna.
 • Patienten ska ha rena sjukhuskläder på sig.
 • Uribag, stomipåsar och dylikt ska vara bytta/tömda.

Hur går en undersökning till

Patienten får ligga plant på en brits som förs in i kamerans undersökningsutrymme, som är cirka en meter långt och har en diameter på knappt 60 cm. Aktuella undersökningsområdet kommer att vara i mitten av kameran. Kameran har belysning och är öppen i båda ändar. När bilderna tas hörs ett kraftigt knackande ljud från kameran och patienten kommer att förses med hörselskydd.

För att få bästa möjliga bildkvalitet är det viktigt att patienten ligger alldeles stilla under tiden som bilderna tas. Patienten har möjlighet att lyssna på radio under undersökningen. Vid undersökningen krävs det att patienten kan medverka och hålla andan under bildtagningarna 15-20s/bildserie.

Undersökningstiden är 30 minuter. En röntgensjuksköterska sköter kameran från ett rum bredvid och patienten kan mellan bildserierna kommunicera med röntgensjuksköterskan genom en mikrofon och högtalare. För att snabbt kunna påkalla personalens uppmärksamhet har patienten möjlighet att larma.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sanna Wahlström

Gäller från

2018-10-22

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Henriettae Ståhlbrandt

DokumentID

87393

Källa

Evolution