Meny Stäng
Sök

Sittvagnar - regler för förskrivning


För vem?

För barn med funktionsnedsättning som medför stort behov av sittstöd i sittvagnen och som den allmänna handelns vagnar inte kan tillgodose.

Tvillingvagn

För barn med höftledsgips/ortos

För barn över tre år som har ett syskon i spädbarnsålder och på grund av sin funktionsnedsättning inte kan använda syskonsits/ståbräda.

Mål med hjälpmedlet

Att sittvagnen ska göra det möjligt förflytta sig vid vardagsaktiviteter i närmiljön för familjen, på samma sätt som för familjer med barn utan funktionsnedsättning.

Problem och svårighet i relation till andra hälsoproblem

Att inte kunna

  • förflytta sig vid vardagsaktiviteter i närmiljön för familjen, på samma sätt som för familjer med barn utan funktionsnedsättning
  • ta sig till förskola/skola

vilket bedöms som måttlig svårighet i relation till andra hälsoproblem

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal

Endast en sittvagn kan förskrivas.

Eget ansvar

Standardtillbehör bekostas av personen/vårdnadshavaren. Som standardtillbehör räknas t ex sufflett och korg/förvaringsväska som normalt finns att tillgå till sittvagnar som finns på öppna marknaden. Tillbehör utöver standardtillbehör och som motiveras av medicinska behov kan förskrivas och bekostas av huvudmannen.

Kriterier vid förskrivning

Att aktiviteterna ska utföras regelbundet, minst två gånger per vecka.

Uppföljning

Uppföljning ska ske regelbundet 1 – 2 gånger per år. Barnets behov och hur frekvent användningen är ska följas upp samt att målet med förskrivningen uppnåtts. Vid tveksamhet ska uppföljning ske oftare och dialog ske med hjälpmedelskonsulent.

Tänk på

För barn med funktionsnedsättning som bedöms bli varaktig är det viktigt att växla från sittvagn till rullstol så tidigt som möjligt.

 

Utbudet på konsumentmarknaden är idag mycket stort, det finns många olika modeller och typer av stöd. Dessa ska uteslutas före förskrivning.

ISO koder

12 27 07 Liggvagnar och paraplyvagnar

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84914

Källa

Evolution